Disclaimer

Op deze website wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. De op de website getoonde informatie wordt door Giebels Tromp & Kuster advocaten met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan Giebels Tromp & Kuster advocaten niet instaan. Giebels Tromp & Kuster advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Giebels Tromp & Kuster advocaten biedt geen garantie dat de informatie op deze website op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker van Giebels Tromp & Kuster advocaten gewenste doel. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Met de informatie zoals verstrekt op de website wordt uitdrukkelijk niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties.

Giebels Tromp & Kuster advocatenn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via www.gtkadvocaten.nl is verkregen.

Alle verwijzingen en of (hyper)links op www.gtkadvocaten.nl naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website. Verwijzingen naar websites die niet door Giebels Tromp & Kuster advocaten worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Giebels Tromp & Kuster advocaten uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.