Jeugdrecht

Steeds vaker komen minderjarigen in aanraking met het recht. Omdat het jeugdrecht een bijzonder rechtsgebied is waarin speciale regels en procedures gelden, is specialistische kennis van belang. Ons kantoor biedt u deze kennis.

Wij staan zowel minderjarigen als ouders bij en daarnaast kunnen wij ons tot bijzondere curator laten benoemen.

Onder het jeugdrecht valt onder meer:

X